Izglītības programma - Būvniecība

 

Būvtehniķis ir būvniecības darbu speciālists, kas strādā sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā un veic pienākumus, kas saistīti ar vispārceltniecisko darbu plānošanu.

Vairāk
Izglītības programma - Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās.

Vairāk
Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

 

Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida koka būvizstrādājumus. Patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi. Pieņem no klientiem pasūtījumus, izstrādā skices, sagatavo kalkulāciju.

Vairāk
Izglītības programma - Ugunsdrošība un ugunsdzēsība

 

Ugunsdzēsēji - glābēji strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veic operatīvo darbību: ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, ceļu satiksmes negadījumus, ķīmisko avāriju seku likvidēšanu.

Vairāk
Izglītības programma - Būvniecība

 

Ceļu būvtehniķis balstoties uz projekta dokumentāciju, veic ceļu būves darbu apdarināšanu un veidošanu, izvēlas atbilstošu aprīkojumu un materiālus darbu veikšanai.

Vairāk
Izglītības programma - Datorsistēmas

 

Uzstāda, konfigurē, modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā, sniedz konsultācijas. Pārvalda lietojumprogrammas un biroja tehniku. Sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un mājas lapas.

Vairāk

 


ATVĒRTO DURVJU DIENAS

 

25. aprīlī, plkst.10.00

 8. maijs  plkst.10.00
 

Par savu nākotni, domā jau šodien! 

 

Iespējas apgūt 12 darba tirgū Latvijā un Eiropā pieprasītas profesijas.
 

Izvēlies un mācies Saldus Profesionālajā skolā! Skatīt

 


 

Latvijā, pamatojoties uz Maltas koledžas (MCAST) , Malta un Saldus Profesionālās vidusskolas sadarbības līgumu, vizītē VETPRO projekta ietvaros ir ieradušies koledžas informāciju tehnoloģiju (IT) skolotāji: Jonathan Brincat, Ranier Bonnici , Mark Scicluna, Neil Aquilina. Skatīt

 


Iespēja pieteikties PĒDĒJAM Comenius projekta "Māksla, sports un literatūra pret vardarbību skolā" braucienam uz Poliju, kas norisināsies no 1.06.14.-6.06.14

Motivācijas vēstule angļu valodā, kurā apraksti īsfilmas scenāriju (īsfilma aptuveni 3 minūtes), kas veltīta tēmai par toleranci vienam pret otru, jānosūta līdz 17. aprīlim uz e-pastu aiva.apsa@yahoo.com ar norādi - Comenius projekta mobilitātes pieteikums. Ja ir kādi jautājumi, droši raksti uz norādīto adresi. Iespaidus par iepriekšējām mobilitātēm vari izlasīt šeit http://www.spv.edu.lv/projekti108/es-muzizglitiba/comenius 

Skola
Saldus Profesionālā vidusskola

Saldus Profesionālā vidusskola ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā  esoša izglītības iestāde. Skolas pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

Skolā var apgūt 12 profesijas.  Izglītības iestāde un visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada 23. februārim.

Visām izglītības programmām sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, Somijā, Itālijā, Lietuva.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 28,46 eiro  71,14 eiro. ESF grupās no 71,14 līdz 113, 83 eiro.  Skolā ir dienesta viesnīcas, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāles. Vairāk

 

Video
Video

Saldus Profesionālā vidusskola

Skolas darba laiks: 08:00 - 17:00
Saldus, Kalnsētas iela 24

Tālr.: 63807012
Mob.: 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: spv@spv.edu.lv

Partneri