Izglītības programma - Būvniecība

 

Ceļu būvtehniķis balstoties uz projekta dokumentāciju, veic ceļu būves darbu apdarināšanu un veidošanu, izvēlas atbilstošu aprīkojumu un materiālus darbu veikšanai.

Vairāk
Izglītības programma - Ugunsdrošība un ugunsdzēsība

 

Ugunsdzēsēji - glābēji strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veic operatīvo darbību: ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, ceļu satiksmes negadījumus, ķīmisko avāriju seku likvidēšanu.

Vairāk
Izglītības programma - Būvniecība

 

Būvtehniķis ir būvniecības darbu speciālists, kas strādā sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā un veic pienākumus, kas saistīti ar vispārceltniecisko darbu plānošanu.

Vairāk
Izglītības programma - Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās.

Vairāk
Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

 

Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida koka būvizstrādājumus. Patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi. Pieņem no klientiem pasūtījumus, izstrādā skices, sagatavo kalkulāciju.

Vairāk
Izglītības programma - Datorsistēmas

 

Uzstāda, konfigurē, modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā, sniedz konsultācijas. Pārvalda lietojumprogrammas un biroja tehniku. Sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un mājas lapas.

Vairāk

 


Ierašanās skolā 2.03.2015

plkst. 10.00 - 12.00 konsultācijas /sk.S.Galbaliņa/

plkst. 12.30 - 14.00 konsultācijas /sk.I.Lazdāne/

līdz plkst. 15.30 kvalifikācijas prakses dokumentu iesniegšana /sk.I.Kunkule/ - līgums, raksturojums, kvalifikācijas prakses dienasgrāmata, atskaite; atceramies par zīmogiem!

 

3.03.2015

plkst. 10.00 – 15.20 konsultācijas /sk.G.Otto/

plkst. 15.30 kvalifikācijas prakses aizstāvēšana 
 

4.03.2015

plkst. 8.30 – 15.20 konsultācijas /sk.G.Otto/
 

5.03.2015

Profesionālā kvalifikācijas eksāmena Viesmīlības pakalpojumi praktiskā daļa plkst. 9.00

 

6.03.2015

plkst.14.00  izlaidums


 

 

 

Tikšanās ar prakses vadītājiem skolā

 

13. martā

 

  • 4B, plkst. 9.00
     
  • 4E, plkst. 10.30
     
  • 4G, plkst.12.00

Obligāti jābūt līdz:  prakses dienasgrāmatai, iesāktai atskaitei.


 

Karjeras dienas 

 

Saldus Profesionālajā vidusskolā


 

20. martā
 

15. aprīlī

 

Skola
Saldus Profesionālā vidusskola

Saldus Profesionālā vidusskola ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā  esoša izglītības iestāde. Skolas pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

Skolā var apgūt 12 profesijas.  Izglītības iestāde un visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada 23. februārim.

Visām izglītības programmām sadarbības partneri Maltā, Vācijā, Francijā, Somijā, Itālijā, Lietuvā.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju no 28,46 eiro līdz 71,14 eiro. ESF grupās no 71,14 līdz 113, 83 eiro.  Skolā ir dienesta viesnīcas, bibliotēka, ēdnīca un sporta zāles. Vairāk

 

Video
Video

Saldus Profesionālā vidusskola

Skolas darba laiks: 08:00 - 17:00
Saldus, Kalnsētas iela 24

Tālr.: 63807012
Mob.: 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: spv@spv.edu.lv

Partneri