Izglītības programma - Būvniecība

 

Ceļu būvtehniķis balstoties uz projekta dokumentāciju, veic ceļu būves darbu apdarināšanu un veidošanu, izvēlas atbilstošu aprīkojumu un materiālus darbu veikšanai.

Vairāk
Izglītības programma - Būvniecība

 

Būvtehniķis ir būvniecības darbu speciālists, kas strādā sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā un veic pienākumus, kas saistīti ar vispārceltniecisko darbu plānošanu.

Vairāk
Izglītības programma - Kokizstrādājumu izgatavošana

 

Būvizstrādājumu galdnieks izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida koka būvizstrādājumus. Patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi. Pieņem no klientiem pasūtījumus, izstrādā skices, sagatavo kalkulāciju.

Vairāk
Izglītības programma - Ugunsdrošība un ugunsdzēsība

 

Ugunsdzēsēji - glābēji strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veic operatīvo darbību: ugunsgrēku dzēšanu, glābšanas darbus, ceļu satiksmes negadījumus, ķīmisko avāriju seku likvidēšanu.

Vairāk
Izglītības programma - Datorsistēmas

 

Uzstāda, konfigurē, modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā, sniedz konsultācijas. Pārvalda lietojumprogrammas un biroja tehniku. Sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un mājas lapas.

Vairāk
Izglītības programma - Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās.

Vairāk

 


Aicinām piedalīties

Saldus Profesionālās vidusskolas

vecāku sapulcē

2015. gada 2. oktobrī  plkst 13:00

sporta zālē

 

Dienas kārtība:

 1. Mācību process un aktualitātes;
 2. Grupu vecāku sapulces.


 Turpinām dokumentu pieņemšanuAr pamatskolas izglītību - mācību ilgums 4 gadi Informācija par uzņemšanu

 • ēku būvtehniķis
 • ceļu būvtehniķis
 • būvizstrādājumu galdnieks
 • datorsistēmu tehniķis
 • programmēšanas tehniķis

Ar pamatskolas izglītību 17-29 g.- mācību ilgums 1 gads Informācija par uzņemšanu

 • bruģētājs
 • sausās būves montētājs
 • pavārs

Ar vidējo izglītību - mācību ilgums 1,5 gadi Informācija par uzņemšanu

 • ēku būvtehniķis
   

Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītības dokuments
 • Medicīniskā izziņa
 • Pases kopija
 • Fotogrāfijas 3×4 (4gab.)
   

Kontakttālruņi: Tālr.: 63807012

                             Mob.: 22320309Ja atbilsti šādiem nosacījumiem:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, ja tā iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas 2015. gada 1. septembrī.
   

Piesakies!Apgūsti! Dodies praksē!
 

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums;
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē.


Vairāk informācija viaa.gov.lv/jauniesugarantija vai spv.edu.lv/uznemsana101/jauniesu-garantija

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītības dokuments
 • Medicīniskā izziņa
 • Pases kopija
 • Fotogrāfijas 3×4 (4gab.)

 

Dokumentu iesniegšana

līdz 30. septembrim

 

Kontakttālruņi Tālr.: 63807012

                            Mob.: 22320309

Skola
Saldus Profesionālā vidusskola

Saldus Profesionālā vidusskola ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde.


Izglītības iestāde un visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada 23. februārim.


Skola 2015. gadā izstrādāja izstrādāja „ Saldus Profesionālās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģiju  2015.- 2020. gadam.”


Skolas mācību gada mērķis - mērķtiecīgi paaugstināt izglītības procesa efektivitāti. Vairāk


 

Video
Video

Saldus Profesionālā vidusskola

Skolas darba laiks: 08:00 - 17:00
Saldus, Kalnsētas iela 24

Tālr.: 63807012
Mob.: 22320309
Fakss: 63822682
E-pasts: spv@spv.edu.lv

Partneri